Getrealweird / Blog / Off-Roading /

OFF-ROAD ออฟโรด กิจกรรมสำหรับผู้รักการขับรถผจญภัย

ออฟโรด เป็นกิจกรรมการขับรถยนต์ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นรถประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อหรือที่เรียกกันว่า 4WD เป็นการขับไปในทางที่ลุยไปตามธรรมชาติที่เส้นทางทุรกันดารและมีความลำบากตรากตรำกว่าถนนหนทางทั่วไป เพื่อจุดหมายต่างๆนาๆ อาทิเช่น การแข่งขันชิงชัย การขับไปทำงาน การท่องเที่ยว ทดสอบสมรรถภาพของรถ การถ่ายทำรายการสารคดี การบำเพ็ญประโยชน์ การขนส่งรวมไปถึงช่วยเหลือผู้ที่อาศัยอยู่ห่างไกลยากจะเข้าถึง ผู้คนแต่ละคนจะมีสาเหตุปัจจัยแตกต่างกันไปหรือบางครั้งอาจจะเป็นการขนส่งเพื่อการบรรเทาทุกข์สำหรับพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติRead More